VOĽNÝ ČAS

POUŽITIE TRIKKU

POUŽITIE MECHANICKĚHO TRIKKU - MPV

POUŽITIE ELEKTRICKĚHO TRIKKU EPV

EKONOMIKA A BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY EPV

DODATOČNÁ VÝBAVA