Kontakt

EKOSERVIS SLOVENSKO spol. s r.o.
ul. Stredná 126
059 91 VEĽKÝ SLAVKOV

www.ekoservis.sk

IČO: 31714030
DIČ: 2020517422
IČ DPH: SK2020517422
Obchod. reg. OS v Prešove,
Oddiel: s.r.o ,vložka č.2541/P

 

Info Trikke Slovakia

Email: info@trikke-slovakia.sk

Tel. číslo: +421 903 659 000

 

Zodpovedný vedúci Trikke Slovakia:

Bc. Ľudovít Šoltés

E-mail: Soltesl@trikke-slovakia.sk

Tel. číslo:   +421 903 659 000