ČO JE TRIKKE?

TRIKKE je nový ekologický dopravný prostriedok s elektrickým pohonom alebo bez neho.

Princíp TRIKKU je založený na patentovanom kĺbovom zariadení, ktorý umožňuje nezávislý pohyb dvoch pevných ramien voči zvislej tyči zakončenej riadidlami. Pohyb do strán umožňuje pohon Trikku vpred.

Tri pevné body (kolesá alebo lyže) – od toho slovoTRIKKE, zabezpečujú neobyčajnú stabilitu a bezpečnosť jazdca - trikkera.

Ovládanie Trikku je tak jednoduché, že umožňuje za niekoľko sekúnd (elektrický Trikke - EPV) alebo niekoľko minút (manuálny – MPV alebo Skki Trikke) bezpečne ovládať toto skvelé zariadenie nezávisle od pohlavia, hmotnosti či veku.

Trikke je neobyčajne univerzálne zariadenie, ktoré slúži pre firmy, samosprávu, turizmus a reklamu, je určený tiež na voľný čas v lete či v zime. Najlepšie na ňom je to, že je to vždy zábava